Thursday, September 20, 2012

قطب ، میوه کرامت الهی است


«تهدی بکرامتک من تحبّ»(1)


«هر کسی را که دوست داشته باشی به خاطر کرامتت هدایت می کنی.»
یکی از شبهاتی که مخالفان تصوف افکنده اند و بر آن اصرار دارند این است که مقامات عالی کمال تنها از آن اهل بیت(ع) است و دیگران ؛ از جمله اقطاب صوفیّه که مدعی رسیدن به مقام فناء فی ذات الله و بقاء بالله و ادراک مقام مخلصین(به فتح حرف لام) هستند راهی به آن مقامات عالیه ندارند.اما در فرازی که از دعای ابو حمزه ثمالی نقل کردیم ، حضرت سیّد السّاجدین(ع) موضعی درست در برابر موضع این مدعیان اتّخاذ فرموده اند و به صحابی خاص خود ؛ ابو حمزه ثمالی تعلیم کرده اند که خداوند هر کسی را که دوست داشته باشد هدایت خواهد کرد و منتظر اجازه اینان نمی ماند.در حقیقت امام(ع) به ابو حمزه جسارت می بخشد.او را تحقیر نمی کند که هدایت مخصوص ما اهل بیت است و شمایان حظّی از آن ندارید.جسارت می بخشد تا او نیز از درگاه الهی هدایت بطلبد و بداند که می تواند برسد. این دقیقا همان چیزی است که صوفیّه در مکتب اهل بیت(ع) آموخته اند و به حق مدّعی آن هستند.اما متولّیان دین صوری(2) دیدگاهی یهودی و اسراییلی به مقوله دین دارند.یعنی همانگونه که بنی اسراییل ، دین خدا و هدایت الهی را منحصرا در اختیار خود می دانستند و دیگران را تحقیر می کردند اینان نیز هدایت را منحصرا در اختیار اهل بیت(ع) می دانند و دیگران را تحقیر می کنند در حالی که همانگونه که در فراز بالا از دعای حضرت سجّاد دیدیم این مطلب ، صد در صد مخالف دیدگاه های اهل بیت(ع) است.پس از دیدگاه امام سجّاد(ع) که نماد اهل بیت(ع) و بیانگر دیدگاه قرآن است ، راه برای همه باز است و اقطاب صوفیّه نیز می توانند به عالی ترین نقطه کمال برسند و «انسان کامل» شوند.نکته ای که در فراز بالا از دعای ابو حمزه خود نمایی می کند این است که امام(ع) هدایت کردن هر طالب هدایتی را توسط خداوند ، مقتضای کرامت الهی می داند.یعنی از کرامت الهی به دور می بیند که کسی طالب هدایت باشد و خداوند او را هدایت نکند.صوفیّه به پیروی از اهل بیت(ع) این کرامت را برای خداوند قایل هستند در حالی که متولّیان دین صوری آن را از خداوند سلب می کنند.


در قرآن نیز آیات بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد بهره مندی از مراتب بالا و بالاترین و عالی ترین مراتب هدایت و ایمان ملک طلق کسی یا خاندانی نیست و خای تعالی هر کس را که بخواهد هدایت می کند.از جمله : «قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشآء الی صراط مستقیم»(3) ، «بگو مشرق و مغرب عالم از آن خدا است.هر کسی را که بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کند.» یا : «یهدی الله لنوره من یشآء»(4) ، «خدا هر کسی را که بخواهد به نورش هدایت می کند.»آیه نخست اشارت زیبایی دارد.می فرماید که مشرق و مغرب از آن خدا است و بلافاصله می گوید خدا هر که را بخواهد هدایت می کند.یعنی هدایت در اختیار دینی خاص یا گروهی خاص نیست.بلکه همانگونه که در مباحث آینده خواهیم دید هر کس که آمادگی هدایت را داشته باشد خدا او را به قطب وقت یا یکی از بازوهای او می رساند تا هدایت شود.آیه دوم هم به صراحت می گوید که خدای تعالی هر کسی را که بخواهد به نور خود هدایت می کند.یعنی هر کسی که راه دینداری او مانند صوفیه راه کسب نور باشد خدای تعالی او را که درد نور دارد ، درد خدا دارد به نور که عبارت از حقیقت خود خدا است می رساند.پس از دیدگاه قرآن و اهل بیت(ع) بهره مندی از عالی ترین مراتب هدایت و نور و ایمان برای همه امکان پذیر است و اختصاص به اهل بیت(ع) ندارد.


قطب وقت که انسان کامل است در راس هرم نور و هدایت و ایمان نشسته است.


«تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل»


-----------------------------------


1.دعای ابو حمزه ثمالی/امام سجّاد(ع)


2.دین صوری اصطلاحی است که بنده ابداع کرده ام و بر دین رایج در جامعه که به صورتی از دین بسنده می کند و حظّی از مغز آن ندارد و نهاد روحانیت رسمی تولیت آن را بر عهده دارد اطلاق می شود و در مقابل «دین نوری» که دین صوفیّه است و مبتنی بر کسب نور و فناء در نور مطلق الهی می باشد قرار می گیرد.


3.بقره/142


4.نور/35

No comments:

Post a Comment