Thursday, September 20, 2012

حلقه های پیوند و اتّصال صوفیه به قرآن و اهل بیت(ع)

ما در وبلاگ : «دفتر آیات و روایات صوفیانه» به آدرس : www.ershadali.blogspot.com و نیز در وبلاگ : «دفتر آیات و روایات عارفانه» به آدرس : www.ershadali.persianblog.ir  با نقل و شرح و تبیین آیات و روایات در پی آن هستیم تا علاوه بر ارایه موضوعات متنوع در حوزه تصوف و عرفان و اثبات آن ها با روایات صحیح و آیات قرآن،حلقه هایی را مطرح کنیم که به مثابه حلقه های یک زنجیر ، پیوستگی و اتّصال عجیب و محکمی را میان صوفیه و اهل بیت(ع) ایجاد می کنند و ثابت می کنند که صوفیه ، روش دینداری شهودی و اصول آن را از قرآن , و مکتب اهل بیت(ع) فرا گرفته و آموخته اند و در میان گروه های مختلفی که مدعی تشیّع هستند ، تنها کسانی هستند که شدیدترین پیوندها و تشابهات اصولی را با قرآن و خاندان رسالت دارند.حلقه هایی که موردبحث قرار گرفته اند این حلقه ها هستند :
1.پشمینه پوشی
2.ذکر قلبی
3.روش شهودی در حوزه دین ورزی و دینداری
4.مفاهیم و اصطلاحات مشترک
5.هدف متعالی فناء فی الله
6.روش تربیتی و پرورشی مشترک مبتنی بر گرفتن پیر و ولیّ و مرشد
7.اصول و صفات اخلاقی و هنجارهای مشترک مانند : عزلت از خلق ، سکوت ، کار کردن ، استفاده نکردن از وجوهات شرعی و.....

علیرضا عرب

No comments:

Post a Comment