Thursday, September 20, 2012

خانقاه و عزلت (2)

 حسینیه شریعت قم که در محرّم سال 1384 و تنها دو روز پس از عاشورای حسینی در حرکتی وحشیانه به وسیله عده ای جاهل و زورمدار و از خدا بی خبر مانند خیمه های ابو عبدالله الحسین شب هنگام به آتش کشیده شده و روز بعد کاملا تخریب شد.اینک نیز زمین آن که متعلّق به دراویش نعمت اللهی گنابادی است و به زور از آن ها گرفته شده و غصبی است به پارکینگ و محلّ کسب درآمدهای مشروع!!!!!! تبدیل شده است.نوششان باد که تجلّی برزخی آن چرک و خون خواهد بود!«و لتجدنّ اقربهم مودّة للّذین آمنوا الّذین قالوا انّا نصاری ذلک بانّ منهم قسّیسین و رهبانا و انّهم لا یستکبرون.و اذا سمعوا ما انزل الی الرّسول تری اعینهم تفیض من الدّمع ممّا عرفوا من الحقّ یقولون ربّنا آمنّا فاکتبنا مع الشّاهدین»(1)


«و به طور قطع و یقین ، دوستدارترین آنان را نسبت به مومنان کسانی می بینی که می گویند : ما نصارا هستیم.این به خاطر وجود گروهی به نام قسّیسان و رهبانان در میان ایشان است که استکبار نمی ورزند و وقتی آنچه را که بر رسول نازل شده است می شنوند می بینی که چشمانشان به خاطر آنچه از حقیقت شناخته اند اشک می ریزد و می گویند : ای پروردگار ما ، ما ایمان آورده ایم پس ما را در زمره شاهدان بنویس.»در این دو آیه شریفه ، خداوند رهبانان و قسّیسان را که گروهی از مسیحیان هستند و اهل عزلت و «دیر نشینی» هستند و روش دینداری آنان را که مبتنی بر : «معرفت»(=عرفوا) ، «حقیقت»(=الحقّ) و «شهود»(الشّاهدین) است می ستاید.بنابر این خداوند «دیر نشینی» و «دیر نشینان» را که در پی کسب «معرفت» و «حقیقت» از طریق «شهود» هستند تایید و تصدیق می کند.بدون شک این تاییدات الهی، در کنار آموزه ها و ارشادات اهل بیت(ع) که به آن ها نیز خواهیم پرداخت مشوّق صوفیّه در ایجاد «خانقاه» و «عزلت» گرفتن از مردم بوده است.زیرا «خانقاه» نیز مانند «دیر» جایگاه کسانی است که اهل کسب معرفت و حقیقت از طریق شهود هستند.بنابراین خانقاه نیز مانند دیر ، و خانقاه نشینان نیز مانند دیر نشینان مورد تایید و تصدیق خدای تعالی هستند.زیرا آنچه را که خداوند تایید می کند روش دینداری و دین ورزی راهبان و قسّیسان است که همانطور که گفتیم روشی مبتنی بر کسب معرفت و حقیقت از طریق شهود است و چون این روش ، روش دینداری و دین ورزی صوفیان نیز هست پس این نتیجه منطقی به دست می آید که «تصوف و صوفیّه و خانقاه» نیز مورد تایید و تصدیق حضرت باری تعالی است.

قرار گرفتن اصطلاحات : «معرفت» و «حقیقت» و «شهود» در کنار هم در این آیه که هر سه از اصطلاحات کلیدی مکتب تصوف هستند بسیار چشم نواز است و نشان می دهد صوفیه بر خلاف گروه های دیگر مانند علما و فقها و متکلّمین و فلاسفه و ... اصطلاحات خود را از قرآن برداشت کرده و گرفته اند.

----------------------------------------

1.مائده/82 - 83

No comments:

Post a Comment