Sunday, September 23, 2012

امام صادق(ع) : یک مسلمان یا سنّی است یا صوفی


امام صادق (ع) :
«من عاش فی ظاهرالرّسول فهو سنّیّ،و من عاش فی باطن الرّسول فهوصوفی.»(1)
«کسی که در ظاهر رسول زندگی کند سنّی ، و کسی که در باطن رسول زندگی کند صوفی است.»
در این روایت شریف ، حضرت صادق(ع) ملاکی بسیار زیبا و دقیق از سنّی وصوفی به دست می دهد که در ضمن آن امام(ع) اصلا واژه شیعه را به کار نبرده اند.این نشان می دهد که یا واژه شیعه بعدها اصطلاح شده است و یا از دیدگاه امام(ع) شیعه و صوفی و تشیّع و تصوّف مترادف و یگانه بوده اند که ایشان در برابر سنّی به جای شیعه ، صوفی را نشانده اند.این روایت نورانی ، صحّت بیان و ادّعای سیّد حیدر آملی را که گفته است : «کسی که شیعه نیست صوفی نیست و کسی که صوفی نیست شیعه نیست» به روشنی ثابت می کند.
از دیدگاه امام(ع) یک مسلمان یا به ظاهر محمد(ص) گرایش دارد و در ظاهر او زندگی می کند و به ظاهر او اقتدا می کند که در این صورت سنّی محسوب ...
می شود و یا به باطن محمد(ص) گرایش دارد و در باطن او زندگی می کند و به باطن او اقتدا می کند که در این صورت صوفی به حساب می آید.
با این تفسیری که امام(ع) از سنّی ارایه می دهد همه کسانی که امروزه سنّی یا شیعه محسوب می شوند و گرایش باطنی به رسولخدا(ص) و باطن او ندارند سنّی محسوب می شوند و سنّی ها و شیعیانی که گرایش به باطن رسولخدا(ص) دارند و در باطن او زندگی می کنند صوفی یا به عبارت دیگر ؛ شیعه محسوب می شوند.
این روایت ، روایتی دارای سند و معتبر است.

**************
1.حلیة الاولیا/حافظ ابو نعیم/ج 1/ص 20 ، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة/عزّ الدّین محمود بن علی کاشانی/تصحیح استاد جلال الدین همایی/ص 90

No comments:

Post a Comment