Monday, August 26, 2013

رفتار مخالفان و معاندان صوفیه ، خلاف شرع است

 

واقعا وقتی آدمی به آیات کتاب کریم و
روایات صحیحی که از اهل بیت رسول(ع)
در زمینه رعایت برخی از موازین اخلاقی
نقل شده است توجه می کند ، بی اعتباری
و غیر اسلامی بودن و غیر شرعی بودن
رفتارها و و کنش ها و واکنش های مخالفان
و معاندان با صوفیه صافی مشرب برایش به
روشنایی روز ، روشن می شود.مثلا رفتارهای
سایت ها و وبلاگ هایی مانند : موسسه راهبردی
دیده بان ، سایت گناباد نور ، خرقه پشمینه ،
کلبه دراویش فتنه گر و ........ که همگی از یک
وزارتخانه خاص سرچشمه می گیرند و هدایت
می شوند و بودجه بیت المال را که باید صرف امور
عمرانی شود دریافت و صرف تخریب ناروای عده ای
از مسلمانان می کنند با این روایتی که هم از
پیامبر اکرم(ص) و هم از علی(ع) نقل شده است
مقایسه کنید و ببینید این ها تا چه اندازه از
اسلام و شرع مبینی که مورد نظر این بزرگواران
بوده است فاصله دارند و سنگ آن ها را به سینه
ناپاک خود می زنند :
«یا ابابکر! ........... و لا تحقّرنّ احدا من المسلمین.
فانّ صغیر المسلمین عندالله کبیر»(1)
«ای ابوبکر!..........و هیچیک از مسلمانان را پست
و کوچک نشمار.زیرا پست ترین مسلمانان نزد خدا
بزرگ است.»
این یعنی فضولی کردن در امور هیچ مسلمانی و خرد
و کوچک دیدن عمل او روا نیست.به ویژه که او این عمل
را به قصد بندگی و بر اساس موازین شرع انجام دهد.
گر چه شعور برخی به درستی این عمل و مبانی شرعی
آن نرسد.یا در درستی مبنای شرعی آن تردید داشته
باشد.
این در حالی است که آیه دوازدهم از سوره مبارکه حجرات
به صراحت تجسس در زندگی و اعتقادات دیگران را که
قطعا با ایجاد سوء ظن و بدگویی و غیبت همراه خواهد
بود به شدت نهی کرده است.
پس سایت ها و وبلاگ هایی که با حرام کردن
بودجه عمومی کشور ، در پی تخریب عده ای از پاک ترین
مسلمانان - و نه پست ترین آن ها - هستند به فرض
آنکه اینان را از پست ترین مسلمانان هم ببینند و بدانند
باز هم حق ندارند در پوست آن ها بیفتند و به بدگویی
از آن ها بپردازند.مگر آنکه به شریعتی جدای از شریعت
محمدی اعتقاد داشته باشند.این تجسس های ناروا
آن ها را به مزخرف گویی و انتشار اخبار و تحلیل های
دروغین و غلط و به سوء ظن و غیبت و تهمت می کشاند
و به چندین و چند گناه عظیم و بزرگ مبتلا می کند.البته
اگر بفهمند و شعورشان برسد و واقعا دغدغه دیانت و شرع
داشته باشند.
یا علی!

******************
1.الفردوس/ج5/ص302/ح8256

No comments:

Post a Comment