Tuesday, February 12, 2013

سالگرد تخریب حسینیه حسین به دست یزیدیان شیطان پرستدر چنین روزی خانه حسین(ع) ؛ حسینیه حسین(ع)
در شهر قم به دست یزیدیان شیطان پرست ابتدا شبانه
به آتش کشیده شد و سپس روز پس از آن ، با بولدزر
تخریبش کردند.
چند دلیل بر اینکه تخریب کنندگان حسینیه حسین یزیدیان
شیطان پرست بوده اند نه حسینیان یکتا پرست وجود دارد :
1.نخست آنکه خدای تعالی در قرآن ، تضارب آرا و تساهل
و تسامح را پذیرفته است و به آدمیان دستور داده است
تا تمامی سخنان و آرا و نظریه ها را بشنوند و بخوانند و
بهترین آن ها را انتخاب کنند :
«فبشّر عباد.الّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه»(1)
«به بندگان من بشارت بده!همان بندگانی که سخن ها را
می شنوند و از بهترین آن ها پیروی می کنند.»
لازمه شنیدن سخن ها و نظرات این است که سخن گفتن
و نظریه پردازی آزاد باشد و همگان بتوانند آزادانه در جامعه
سخن بگویند و نظرات و نظریات خود را ارایه کنند.لازمه تحقّق
این آیه شریفه ، اصل «آزادی بیان» و «آزادی قلم» است.
کسانی که بر خلاف نظر خدای تعالی ، آزادی مردم یک جامعه
را به منظور انتخاب راهی که آن را بهترین راه می دانند از آنان
سلب می کنند و سعی می کنند مردم را گوسپندوار در یک
مسیر خاص حرکت دهند ، بر خلاف منویّات الهی گام بر می دارند
و بنابراین در مسیر شیطان هستند نه در مسیر خدا و قرآن.
2.این تخریب در ماه محرم اتفاق افتاد که ماهی حرام است
و خونریزی و جنگ و زد و خورد و تخریب و اذیت و آزار دیگران
در آن حرام است.کسانی که بر خلاف حکم صریح اسلام ، رفتار
می کنند رفتارشان رفتاری شیطانی است.
3.اینک آقایان زمینی را که روزی حسینیه حسین(ع) بوده
و زمینی متعلق به دراویش گنابادی است و استفاده از آن
بدون اجازه فقرای گنابادی حرام است و برای آقایان ملکی
غصبی است ، تصرف کرده و آن را تبدیل به پارکینگ کرده اند
و از آن پول در می آورند.این مسئله آدمی را به یاد آیه ای از
قرآن می اندازد که خدای تعالی در آن به ابلیس و شیاطین
اجازه می دهد مردم را فریب دهند و به کسب درآمدهای حرام
در اندازند و در اموال آنان با آنان شریک شوند :
«و شارکهم فی الاموال و الاولاد»(2)
«با آنان در اموال و فرزندانشان شریک شو!»


1.زمر/17-18
2.اسراء/64

No comments:

Post a Comment